วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - คณะทำงาน ยูทูปเบอร์  7  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - คณะทำงาน ยูทูปเบอร์  7  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  11  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  10  นางนิติมา ถาวร