วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  5  นางนิติมา ถาวร
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 13.00-16.30   - ทดสอบระบบการประชุมทางไกล Google Meet (นำเสนผลงานครูอัตราจ้าง 5 คน งบพระราชทาน)  3  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-12.00   - มอบสื่อความรู้ โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (ศรร.ตาก)  8  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการกองทุน  15  นางอมราพร สุริยะวรรณ